Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Книга 6. Михайло Романюк. Петро Федун – “Полтава” – провідний ідео­лог ОУН та УПА

Головний редактор П. Й. Потічний
Коректор Л. Луньо
Рік публікації 2009
ISBN (Канада) 978-1-897431-14-16
ISBN (Україна) 978-966-2105-12-4
Кількість сторінок 128
Анотація

Висвітлено життя та діяльність одного з керівників визвольного руху, процес формування світо­глядних позицій, патріотичних переконань та його творчої спадщини. Торонто-Львів, 2009, 128 с.