Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Книга 7. Українська Головна Визвольна Рада / Упорядники П. Й. По­тіч­ний, М. Посівнич

Головний редактор П. Й. Потічний
Коректор Л. Луньо
Рік публікації 2009
ISBN (Канада) 978-966-2105-14-8
ISBN (Україна) 978-1-897431-16-0
Кількість сторінок 136
Анотація

Поміщено статті Р. Шухевича, М. Дужого і А. Камінського, спогади Л. Шанковського, Д. Ребет у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР в тогочасних суспільно-політичних процесах. Торонто-Львів, 2009, 136 с.