Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Книга 5. “Грім” – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали / Упорядник Р. Грицьків

Головний редактор П. Й. Потічний
Рік публікації 2008
ISBN (Канада) 978-1-897431-13-9
ISBN (Україна) 978-966-2105-11-7
Кількість сторінок 128
Анотація

Крізь призму спогадів учасників подій та інших матеріалів зображено життя і діяльність видатного повстанського командира, а також висвітлено визвольну боротьбу 1930-х – 1950-х років у Карпатах. Торонто – Львів, 2008, 128 с.