Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945–1948). Книга 1: Рейди УПА в документах військa та апарату безпеки ЧСР (1945–1946)

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор(и) Міхал Шмігель
Спонсори Теодор Беш
Рік публікації 2010
ISBN (Канада) 978-1-897431-16-0
ISBN (Україна) 978-966-2105-16-2
Кількість сторінок 864
Анотація

Містить дані про пропагандивні рейди УПА Північно-Східною Словаччиною та заходи чехословацької армії і органів безпеки, чехословацько-радянську-польську співпрацю проти УПА, становище українського населення на Закерзонні та документи про реакцію чехословацького суспільства щодо УПА. 2010 р., 864 с.