Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Книга 14. Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. Ярослав Богдан – “Всеволод Рамзенко”

Головний редактор П. Й. Потічний
Спонсори Мар'ян Штика
Рік публікації 2011
ISBN (Канада) 978-1-897431-29-0
ISBN (Україна) 978-966-2105-28-5
Кількість сторінок 128
Анотація

Подано життєвий шлях та творчу діяльність письменника-підпільника і чільного діяча ОУН Я. Богдана (1915–1953), проаналізовано тематику основних його праць. Торонто-Львів, 2011, 128 с.