Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 21. Ярослав Старух. Документи та матеріали

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор(и) В. Мороз
Редакційна колегія П. Сохань, П. Й. Потічний, Г. Боряк, В. Лозицький, Р. Пиріг, Ю. Шаповал, О. Удод, С. Кокін, М. Посівнич
Спонсори Іван Путко-Василевський ("Вус") з рідними в пам’ять дружини Ірини Путко-Василевської ("Грізної")
Рік публікації 2012
ISBN (Канада) 978-1-897431-44-3
ISBN (Україна) 978-966-2105-42-1
Кількість сторінок 1008
Анотація

Містить творчу спадщину, найважливіші документи, спогади та біографічний нарис, які стосуються життя та діяльності Я. Старуха. Київ-Торонто‚ 2012‚ 1008 с.