Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга 1: Початки УПА, документи і матеріяли

Головний редактор Є. Штендера
Співредактор П. Й. Потічний
Редактор(и) П. Й. Потічний, Є. Штендера
Рік публікації 1989
ISBN (Канада) (1989) 0-920092-04-7
Кількість сторінок 256
Анотація

Містить політичні й організаційні документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє, виправлене вид., 1989 р., 256 с.