Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 30. Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр.

Редактор і упорядник Василь Мустеца
Співредактор Дмитро Проданик
Редакційна колегія Г. ПАПАКІН (СПІВГОЛОВА), М. ПОСІВНИЧ (СПІВГОЛОВА), Г. БОРЯК, В. В’ЯТРОВИЧ, І. ПАТРИЛЯК, Ю. ШАПОВАЛ
Фундатор ОСВІТНІЙ ФОНД ІМ. ДМИТРА ТА МАРІЇ ГУЛЕЙ ФОНД ПІДТРИМУЄ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ ТА БОРОТЬБІ УКРАЇНИ ЗА ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Рік публікації 2023
ISBN (Україна) 978-966-2105-86-5
Кількість сторінок 920
Анотація

До збірника увійшли документи з Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Сектору архівного забезпечення УСБУ в Чернівецькій обл., Державного архіву Чернівецької обл., які висвітлюють практику використання радянською владою у 1940-1953 рр. примусових виселень, як інструменту боротьби з повстанським рухом, а також для вирішення у своїх інтересах політичних, соціальних, господарських і релігійних проблем. Оприлюднені архівні матеріали дозволяють в цілому виокремити основні виселенчі акції радянського режиму на Буковині, особливості їх підготовки та проведення, встановити імена репресованих і репатрійованих осіб, а також співробітників радянських каральних органів, причетних до насильницьких виселень мешканців краю. Зроблено спробу підрахувати кількість примусово виселених з території Чернівецької обл., на тлі загальної ситуації в західних областях України.