Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 28. Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ 1945-1951. Книга 1 (1945–1946)

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор(и) Д. Проданик, В. Гуменюк
Редакційна колегія Г. Папакін, П. Й. Потічний, Г. Боряк, В. Лозицький, В. Огороднік , І. Патриляк , М. Посівнич, Ю. Шаповал, В. В’ятрович
Рік публікації 2018
ISBN (Україна) 978-966-2105-74-2
Кількість сторінок 792
Анотація

До даного збірника увійшли звітно-інформаційні документи та слідчо-про­цесуальні матеріали окружного, надрайонних та районних референтур Служби безпеки ОУН Станиславівщини, які вели боротьбу з агентурою каральних органів СРСР. Київ – Торонто‚ 2018, 792 с.