Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 11. Олександр Іщук. “Молодіжні організації ОУН (1939–1955 рр.)”

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор Л. Луньо
Спонсори Пані Люба Левицька з Монреаля, Квебек, Канада
Рік публікації 2011
ISBN (Канада) 978-1-897431-37-5
ISBN (Україна) 978-966-2105-37-7
Кількість сторінок 944
Анотація

В монографії на основі комплексного аналізу наукової літератури, опублікованих історичних джерел та архівних матеріалів досліджено участь української молоді у боротьбі за державну незалежність у 1939–1955 рр. Торонто – Львів, 2011, 944 с.