Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Книга 26. Микола Посівнич, Василь Брелюс. Нарис життя Дарії Ребет – “Орлян”

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор Л. Луньо
Спонсори Роман та Андрій Кулики в пам'ять батька Миколи Кулика "Дорошенка" (27.09.1927 - 17.10.2013)
Рік публікації 2013
ISBN (Канада) 978-1-897431-56-6
ISBN (Україна) 978-966-2105-53-7
Кількість сторінок 112
Анотація

Дослідження присвячене життю та діяльності чільної діячки ОУН Дарії Цісик-Ребет (1913–1992). У книзі автори висвітлили її життєвий шлях, дослідили діяльність в ОУН, розкрили її бачення проблем Організації та з’ясувати внесок, який вона зробила у розвиток націоналістичного руху, а водночас з тим висвітлили маловідомі факти в історії визвольного руху. Торонто-Львів, 2013, 112 с.