Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Книга 38. Михайло Ковальчин – «Бурий». До останнього подиху в боротьбі за волю України

Головний редактор М. Романюк
Заступник головного редактора А. Сова
Упорядники З. Брожина, І. Гомзяк
Спонсори Фундатором цієї книги є ГОЛОВНА УПРАВА ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ в США ім. ген.­хор. РОМАНА ШУХЕВИЧА – «ТАРАСА ЧУПРИНКИ» (Почесний голова – Богдан КОВАЛИК, Голова – Зеня БРОЖИНА)
Рік публікації 2020
ISBN 978-966-2105-80-3
Анотація

Книга містить 9 окремих споминів колишнього районового референта СБ ОУН Михайла Ковальчина – «Бурого», в яких він колоритно розповідає про свій життєвий шлях, діяльність теренової сітки підпілля ОУН надрайону «Холодний Яр» 1­ої округи Закерзонського крайового проводу і відділів УПА Перемиського куреня ТВ­26 «Лемко» ВО­6 «Сян» УПА­Захід, рейд до Американської зони окупації Німеччини у складі сотні «Громенка» та подальше проживання в таборах Ді­Пі у Міттенвальді і відтак в США. Доповнено спогади двома документами підстаршинської школи УПА ім. полковника «Коника», де згадано автора цієї книги, та чисельними тематичними фотоілюстраціями.