Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 8. Онишко Леся. “Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати”. Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі

Головний редактор П. Й. Потічний
Спонсори Теодор і Нуся Беш
Рік публікації 2007
ISBN (Канада) 978-1-897431-04-7
ISBN (Україна) 978-966-2105-04-9
Кількість сторінок 928
Анотація

На основі документів, спогадів учасників подій досліджено етапи становлення світогляду К. Зарицької, її участь в формуванні УЧХ; діяльність в референтурі пропаґанди ОУН та налагодження зв’язків ГК УПА Р. Шухевича; показано її життєвий шлях в тюрмах і таборах СССР, а потім на волі. Львів, 2007, 928 с.