Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 26. Коломийська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ 1945–1950

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор(и) Д. Проданик, В. Гуменюк
Редакційна колегія Г. Папакін, П. Й. Потічний, Г. Боряк, В. Лозицький, В. Огороднік , І. Патриляк , М. Посівнич, Ю. Шаповал, В. В’ятрович
Рік публікації 2016
ISBN (Канада) 978-1-897431-70-2
ISBN (Україна) 978-966-2105-67-4
Кількість сторінок 568
Анотація

До збірника увійшли звітно-інформаційні документи і слідчо-процесуальні матеріали окружної, надрайонних та районних референтур Cлужби безпеки ОУН Коломийщини, які вели боротьбу з аґентурою каральних органів СРСР. Київ – Торонто‚ 2016‚ 568 с.