Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 35. Покажчик до “Літопису УПА”. Книга 2: томи 21–34, томи та 1–3 Нової Серії та томи 1–3 серії “Бібліотека”

Головний редактор П. Й. Потічний
Редактор(и) С. Шпак
Рік публікації 2002
ISBN (Канада) 0-92002-59-4
ISBN (Україна) 966-7861-00-7
Кількість сторінок 870
Анотація

Містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, по­азбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про томи “Літопису УПА”, книги “Повстанські могили”. 2002 р., 870 с.