Litopys UPA

The website of the chronicles of the Ukrainian Insurgent Army

Том 11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.)

Редактор(и) В. Ковальчук
Редакційна колегія Я. Дашкевич, В. Лозицький, С. Богунов, Р. Пиріг, П.Й. Потічний, П. Сохань, Л. Футала, Ю. Шаповал, Г. Боряк
Спонсори Зенон-Михайло Потічний з родиною
Рік публікації 2007
ISBN (Канада) 978-1-897431-01-6
ISBN (Україна) 978-966-2105-02-5
Кількість сторінок 832
Анотація

Містить 353 документи ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі, які відображають діловодство КП, округ, районів ОУН(б) (08.1942–09.1943), а також округ, надрайонів, районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА (09–12.1943). Київ-Торонто‚ 2007‚ 848 с.